[agni_posttypes posttype=”portfolio” portfolio_thumbnail_individual_settings=”1″ portfolio-layout=”4″ portfolio-gutter-value=”24″ portfolio-thumbnail-hardcrop=”1″ portfolio-thumbnail-dimension-custom=”480×450″ portfolio-hover-style=”2″ portfolio-hover-show-title=”” portfolio-hover-show-category=”” portfolio-hover-show-link=”” portfolio-hover-show-attachment-link=”” portfolio-bottom-style=”background” portfolio-bottom-bg-color=”#f6f6f6″ portfolio-bottom-title=”1″ portfolio-bottom-category=”1″ posts_per_page=”8″]