[agni_posttypes posttype=”portfolio” portfolio_thumbnail_individual_settings=”1″ portfolio-layout=”2″ portfolio-gutter-value=”46″ portfolio-hover-style=”5″ portfolio-hover-bg-color=”rgba(0,0,0,0.8)” portfolio-hover-show-title=”” portfolio-hover-show-category=”” portfolio-hover-show-link=”” portfolio-hover-show-attachment-link=”” portfolio-bottom-title=”1″ portfolio-bottom-category=”1″ posts_per_page=”6″ order=”ASC” post_not_in=”1234″]