[agni_posttypes posttype=”portfolio” portfolio_thumbnail_individual_settings=”1″ portfolio-layout=”2″ portfolio-fullwidth=”1″ portfolio-gutter=”” portfolio-hover-style=”6″ portfolio-hover-bg-color=”rgba(18,89,195,0.85)” portfolio-hover-color=”#ffffff” portfolio-navigation=”” posts_per_page=”6″ post_not_in=”1799, 1781″]